Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanyalı, Filiz
dc.contributor.authorArtagan, Öge
dc.date.accessioned2016-04-12T15:17:33Z
dc.date.available2016-04-12T15:17:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4628
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1035498en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, punicalaginin, parsiyal hepatektomi (PH) deney modeli ile karaciğer dokusundaki apoptotik etkileri araştırılmıştır. Deneysel uygulamalarda, 200±20 g ağırlıkta, 3-4 aylık, Wistar albino cinsi erkek sıçanlardan rastgele seçilimle 6 grup oluşturuldu. Grup I, II sırasıyla 3. ve 6. Saatlerde disekte edilen sham kontrol gruplarını ifade etmektedir. Grup III, IV%70 PH sonrası serum fizyolojik (SF) uygulanan sırasıyla 3. ve 6. saatlerde disekte edilen grupları ifade etmektedir. Grup V, VI ise %70 PH sonrası, % 98 saflıkta intra peritonal punicalagin enjeksiyonu yapılan sırasıyla 3. ve 6. saatlerde disekte edilen grupları ifade etmektedir. Parsiyal hepatektomi yöntemiyle rejenerasyonun indüklendiği sıçan karaciğerinden; RT-PCR, Q-PCR ve TUNEL analizi için doku örnekleri alındı. RT-PCR, Q-PCR, TUNEL analizi bulguları kontrol grupları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Kaspaz-3 gen bölgesine ait RT-PCR (p<0.05), Q-PCR (p<0.05) ve apoptotik indeks (p<0.05) bulgularına göre, V. ve VI. gruplarda NF-?B gen ekspresyonu, zamana bağlı olarak baskılandı. Kaspaz-3 gen ekspresyonu ise zamana bağlı anlamlı artış gösterdi. VI. Grupta parsiyal hepatektomiden 6 saat sonra, 15mg/kg punicalaginin apoptozu indüklediği görüldü. 15mg/kg punicalagin PH sonrası zamana bağlı olarak dokudarejenerasyonu baskıladı ve apoptozu indükledi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProteinler -- Analizen_US
dc.subjectProgramlı hücre ölümüen_US
dc.titleParsiyal hepatektomi yapılmış sıçanlarda punicalagin'in karaciğer üzerindeki apoptotik etkilerinin değerlendirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 80 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record