Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaygusuz, Sait Y.
dc.date.accessioned2014-08-12T06:36:02Z
dc.date.available2014-08-12T06:36:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/463
dc.description.abstractİşletmelerin faaliyet gösterdiği ortam, muhasebe sistemlerini yapılandırmaktadır. Rekabetçi koşulların var olduğu bir ortamda işletmelerin kullana geldikleri fonksiyonel sorumluluk muhasebesi sistemi, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Geçmişe odaklanarak yapılan performans değerlendirmesinin sonuçları, işletme stratejilerinin geçerliliğini test etme konusunda yönetimi yalnız bırakmaktadır. Maddi duran varlıklardan elde edilen sonuçlar doğrudan ölçülürken, maddi olmayan duran varlıklardan yaratılan değerin sonuçları doğrudan ölçülemeyecektir. Bu amaçla da strateji haritaları geliştirilmiştir. Yönetim muhasebesi aracı olarak strateji tabanlı sorumluluk muhasebesi sistemi, ölçüm kartı tekniği ve strateji haritaları ile birlikte yapılandırılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe type of environment that the firms operate can shape their accounting systems. In the competitive environment, functional responsibility accounting system used by the firms can not satisfy their needs. Making the performance evaluations for past activities, give alone the firms about testing of their strategy. Result of using the tangible assets can be directly measured, but for untangible assets cannot be directly measured. For this, strategy maps are developed. As a management accounting tool, strategy based responsibility accounting system is organized with balanced scorecard and strategy maps.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStrateji Tabanlı Sorumluluk Muhasebesien_US
dc.subjectÖlçüm Kartı Tekniğien_US
dc.subjectStrateji Haritalarıen_US
dc.subjectStrategy-Based Responsibility Accountingen_US
dc.subjectBalanced Scorecarden_US
dc.subjectStrategy Mapsen_US
dc.titleİşletmelerde Strateji Tabanlı Sorumluluk Muhasebesi Sistemien_US
dc.title.alternativeStrategy-Based Responsibility Accounting System In The Businessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record