Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Veysel
dc.date.accessioned2014-08-12T06:37:14Z
dc.date.available2014-08-12T06:37:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/465
dc.description.abstractSigara kullanımıyla ilgili marka sadakatinde markanın tat, koku gibi fiziksel özelliklerinden duyulan memnuniyet yanında bireyin psikolojik (stresi azaltma, rahatlama, performans arttırma ..vb) ve psikososyal ihtiyaçları da (sosyal kabul, kişisel imaj,...vb) önemlidir. Çalışma, tüketicilerin psikolojik-psikososyal ihtiyaçları ve tercih edilen sigara markasından duyulan memnuniyetin marka sadakati üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Bunun için yapısal eşitlik modellerini kullanarak bir model önerilmiştir. Önerilen model sigara tiryakisi olan ve bir kaç yıldır kullananlardan meydana gelen iki grup için ayrı ayrı test edilmiştir. Test sonucunda marka sadakatinın her iki grup için aynı olmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractAs well as satisfaction due to physical characteristics such as flavor and smell of the cigarette, individuals’ psychological (lessening of stress, to feel better, increasing performance, etc.) and psychosocial needs are also important in brand loyalty related to smoking cigarette. The present study has been designed to introduce effects of consumers psychological and psychosocial needs and satisfaction due to preferred cigarette brand on brand loyalty. For this; a model has been proposed by using structural equation models. The proposed model has been tested individually on two groups; one composing peoples of cigarette loyalty, the other is of smokers for a few years. The test revealed that brand loyalty is not same for two groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarka Sadakatien_US
dc.subjectSigaraen_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modellerien_US
dc.subjectBrand Loyaltyen_US
dc.subjectCigaretteen_US
dc.subjectStructural Equation Modelsen_US
dc.titleTüketici Memnuniyeti Ve İhtiyaçlarının Marka Sadakatine Etkisi: Sigara Markasına Uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeEffects Of Consumer Satisfaction And Needs On Brand Loyalty: Aplication On The Cigarette Branden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record