Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBanar, Müfide
dc.contributor.authorVardar, Çiğdem
dc.date.accessioned2015-02-25T16:56:09Z
dc.date.available2015-02-25T16:56:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4695
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 248457en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Eskişehir katı atık depolama sahasından alınan toprak ve bitki örneklerindeki kirletici bileşenlerin saptanması amacıyla hem standart fiziksel ve kimyasal yaş analiz teknikleri, hem de ileri analiz teknikler uygulanmıştır. Toplam 6 ay boyunca yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerde sırasıyla pH, nem, uçucu madde, azot, fosfor, makro elementler (kalsiyum, sodyum ve potasyum) ve ağır metaller (krom, kurşun, kadmiyum, nikel, çinko, bakır, demir) gibi parametreler incelenmiştir. Bitki örneklerinde ise krom, kurşun, kadmiyum, nikel, çinko, bakır, demir gibi metalik elementler ve makro elementler belirlenmiştir. Örneklerin alındığı aylar için meteorolojik veriler de kaydedilmiş ve aralarındaki korelasyonun derecesi belirlemneye çalışılmıştır. Ayrıca, toprak örneklerindeki olası organik kirleticiler için katı faz mikroekstraksiyonu (KFME) tekniğiyle elde edilen ekstratlar Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GK/KS)'nde analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKirleticileren_US
dc.subjectAğır metaller -- Çevresel yönleren_US
dc.subjectKatı atık yönetimien_US
dc.subjectÇöp depolama alanlarıen_US
dc.titleEskişehir katı atık depolama sahasından alınan toprak ve bitki örneklerindeki kirletici bileşenlerin belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 146 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record