Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGaga, Eftade
dc.contributor.authorDemirel, Gülçin
dc.date.accessioned2010-11-26T15:12:06Z
dc.date.available2010-11-26T15:12:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4718
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 181764en_US
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında İskenderun, Payas ve Eskişehir’de yaşayan 11-12 yaş grubu İlköğretim okulu öğrencilerinin BTEX (Benzen, toluen, etilibenzen, m,p-ksilen ve o-ksilen), NO2 ve ozon bileşiklerine maruziyetleri incelenmiştir. İskenderun ve Payas bölgelerinde seçilen 4 okuldan toplam 102 öğrenci, Eskişehir’de ise toplam 2 okuldan 65 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışma sonucunda Eskişehir, İskenderun ve Payas’ta öğrencilerin BTEX bileşiklerine maruziyetleri belirlenmiş ve bu derişimlerden faydalanılarak bir sağlık riski değerlendirmesi yapılmıştır. Bölgeler arasındaki farklar ve yaşam alışkanlıklarının BTEX bileşilerine maruziyet ile olan ilgisi anket verileri yardımıyla belirlenmiştir. Eskişehir’de ölçülen iç ortam ve dış ortam derişimlerinden faydalanılarak kişisel maruziyetler modellenmiş, I/O oranları hesaplanarak hedef kirleticiler için kaynak belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUçucu organik bileşikleren_US
dc.subjectHava kirliliğien_US
dc.subjectHava kirliliği -- Sağlıksal yönleren_US
dc.titleEskişehir, İskenderun ve Payas'taki ilköğretim okulu öğrencilerinin uçucu organik bileşiklere kişisel maruziyetlerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 157 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record