Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran, Ümmühan
dc.contributor.authorBitirgen, Kübra
dc.date.accessioned2018-10-31T15:32:14Z
dc.date.available2018-10-31T15:32:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4873
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 492451en_US
dc.description.abstractGüneş enerjisi, en verimli alternatif enerji kaynaklarından biri olarak bilinir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınımı, güneş enerjisinin bir şeklidir. Güneş enerjisi uygulamaları, seçilen bölgenin güneş ışınımı potansiyeli hakkında tam bir bilgi ve ayrıntılı analiz gerektirir. Bu tezde, altı farklı güneş ışınımı hesaplama modeli kullanılarak Eskişehir için eğimli bir yüzey üzerinde saatlik küresel güneş ışınımı tahmin edilmiştir. Bu modellerin sonuçları, istatistiksel hata yöntemleri kullanılarak saatlik ölçüm verileri ile karşılaştırılmıştır. Tahmin sonuçları, modellerin performansını daha belirgin bir biçimde göstermek için aylık küresel güneş ışınımına dönüştürülmüştür. Uygun güneş ışınımı modeli seçildikten sonra, modeller karşılaştırıldığında, Eskişehir'in enerji potansiyelini hesaplamak için daha doğru sonuçlar veren model kullanılmıştır. MATLAB/Simulink programında ideal bir fotovoltaik panel simülasyonu uygulanmıştır, bunun yanı sıra, saatlik ölçülen rüzgar hızı, hava basıncı, küresel güneş ışınımı ve sıcaklık değerlerine dayalı olası PV panel enerji üretim miktarını hesaplamak için uygun bir algoritma seçilmiştir. PV potansiyelinin belirlenmesinden sonra, ideal PV simülasyonu ve tahmini PV potansiyeli sonuçları meteorolojik koşullar dikkate alınarak PV verimliliğini anlamak için karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin bina çatı yüzeyinin PV potansiyeli hesaplanmış ve PV kurulumu için uygun çatı alanı ArcGIS yazılımı kullanılarak belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüneş enerjisien_US
dc.titleSolar radiation estimation for modeling of PV arrays and calculation of solar energy potential based on ArcGISen_US
dc.title.alternativePV dizinin modellenmesi için güneş ışınımı tahmini ve ArcGIS tabanlı güneş enerjisi potansiyeli hesabı.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 52 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record