Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Mustafa
dc.date.accessioned2014-08-12T07:53:24Z
dc.date.available2014-08-12T07:53:24Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/494
dc.description.abstractBu makalede dünyada tarımsal destekleme politikalarında yeni arayışlar ele alınmakta, Uruguay Turu sonrası dönemde fiyat desteğinden doğrudan desteğe yönelim biçiminde somutlaşan destek politikaları irdelenmektedir. ilk olarak dünyada tarımsal destek politikaları gözden geçirilmektedir. Daha sonra Uruguay Turu anlaşmasında tarımsal ürünlerin üretim ve ticareti konusunda getirilen düzenlemeler tartışılmaktadır. Son olarak tarımsal destekleme politikalarının geleceği konusundaki yeni arayışlara değinilerek, özellikle ABD ve AB olmak üzere çeşitli ülkelerin tarımsal destek programları değerlendirilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis article discusses the new tendencies in agricultural support policies in the world in the aftermath of the Uruguay Round. First, it reviews agricultural support policies in the world with a special focus on the US and EU support programs. Then it highlights new regulations brought about by the Uruguay Round regarding production and exchange of agricultural products. Lastly, the article evaluates the efforts for switching from price support to direct payments in agricultural support policies in recent years.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectTarımsal Destek Politikalarıen_US
dc.subjectDoğrudan Ödeme Sistemien_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectAgricultural Support Policiesen_US
dc.subjectDirect Payments Systemen_US
dc.titleFiyat Desteğinden Doğrudan Desteğe: Dünyada Tarımsal Destekleme Politikalarında Yeni Yönelimleren_US
dc.title.alternativeFrom Price Support To Direct Payments: New Tendencies İn Agricultural Support Policies İn The Worlden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record