Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlgan, Ertuğrul
dc.contributor.authorSevgül, Özden
dc.date.accessioned2015-10-13T13:53:16Z
dc.date.available2015-10-13T13:53:16Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4968
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 456907en_US
dc.description.abstractBirey, çalışma yaşamında bilginin işlenmesi ve bilgi iletişimi için kullandığı elektronik ofis donanımları ile sürekli iletişim halindedir. Elektronik ofis donanımları fizyolojik, fiziksel, temel işlevsel, kavramsal, sembolik, sosyokültürel, psikolojik, duygusal, estetik, teknolojik, ekonomik bilgilere sahiptir. Birey bu bilgileri, elektronik ofis donanımlarının bir bütün halinde kurgulanan form, renk, malzeme, doku, ölçü gibi tasarım öğelerini, işaretlerini ve sembollerini duyu organları ile algılayarak edinir. Başka bir deyişle birer şifre olan, kurgulanmış tasarım öğeleri, işaretler ve semboller bir elektronik ofis donanımının fizyolojik, fiziksel, temel işlevsel, kavramsal, sembolik, sosyokültürel, psikolojik, duygusal, estetik, teknolojik, ekonomik bilgilerini bireye iletir. Şifrelerle bilgileri tanımlayan, algılayan, yorumlayan birey fiziksel, psikolojik ve sosyal bir eyleme geçer. Bireyin çalışma yaşamında fiziksel çevresini oluşturan elektronik ofis donanımları bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik davranışlarını etkiler. Bu nedenle algılanan bilginin biçimi, doğruluğu, yönlendiriciliği, etkileri önemlidir. Bir başka deyişle elektronik ofis donanımlarının tanımlanmasında, algılanmasında, yorumlanmasında ve bireyde yarattığı fiziksel, sosyal, psikolojik etkilerde tasarım kurgusu önemlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri tasarımıen_US
dc.subjectBüro dekorasyonuen_US
dc.subjectBüro donanımıen_US
dc.titleElektronik ofis ekipmanları tasarımına algısal bir yaklaşımen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 214 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record