Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKağnıcıoğlu, C. Hakan
dc.contributor.authorYeşiltaş, Ezgi
dc.date.accessioned2015-10-12T10:59:36Z
dc.date.available2015-10-12T10:59:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4969
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 462104en_US
dc.description.abstractBu tezde marka kimliği kavramı tüketici, bakış açısı dikkate alınarak çalışılmıştır. Günümüzde markalar fonksiyonelliklerinin yanında kullanıcıda oluşturduğu duygular ve deneyimler ile değerlendirilmektedir. Tezin amacı moda sektörüne yönelik bir çalışma ile marka kimliği kavramının tüketici odaklı incelenmesidir. Tezin giriş bölümünün ardından ikinci bölümünde marka kavramıyla ilgili genel bilgilere yer verilmiş, üçüncü bölümde marka kimliği kavramı ayrıntılı olarak kuramsal açıklamalar yapılarak incelenmiştir. Tüketici algısı ve marka tüketici ilişkisinin incelendiği dördüncü bölümün ardından Türkiye'de moda sektöründen bir marka olan Mavi Jeans markasına yönelik araştırmaya ve analizlerine beşinci bölümde yer verilmiştir. Genel bir değerlendirme yapılarak sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarkalı ürünleren_US
dc.subjectTüketici davranışıen_US
dc.subjectMarka seçimien_US
dc.titleModa sektöründe marka kimliği, tüketici algısı ve Mavi Jeans örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 113 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record