Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞatır, Seçil
dc.contributor.authorÖzdoğan, Mustafa
dc.date.accessioned2016-08-03T10:40:37Z
dc.date.available2016-08-03T10:40:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4988
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 117056en_US
dc.description.abstractSürdürülebilirlik kavramı temelinde doğaya yaklaşan çalışmalar bağlamında ürün tasarımında kısa zamanda azımsanmayacak araştırmaların yapıldığı görülmüştür. Araştırma süreci kapsamında elde edilen bilgiler ışığında adına "Biyosüreç" dediğimiz, şu ana kadar bu konuda çalışılmamış olduğunu umduğumuz bir sonuca ulaşmaktır. Tezin yöntemsel içeriğine bakıldığında; ikinci bölümde araştırma konusu ile ilgili güncel yaklaşımlar ve örnekler üzerinden konunun anlaşılması sağlanmıştır. Üçüncü bölümünde, literatür taraması yöntemi ile biyo kavramlı tez çalışmaları süreç incelemesine tabi tutulmuştur. Tezin dördüncü bölümünde ise meta analize dâhil edilecek çalışmaların biyoloji ile disiplinler arası bir tasarım yöntemi önerildiğine bakılarak tezler seçkiye tabi tutulmuş, seçilen bu tezler meta analizi yöntemi ile önerdikleri tasarım araçları incelenmiş ve devamında kıyaslama yapılmıştır. Beşinci bölümde anket yöntemi ile ürün tasarımı öğrencilerinin biyo kavramlar konusundaki bilgi düzeylerine başvurulmak istenmiştir. Altıncı bölümde Biyosüreç yöntemi çalıştay formatında denenmiştir. Geçerliliği denenen çalışmanın sonuçları ile genel bir değerlendirme yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilir tasarımen_US
dc.titleBiyosüreç : doğadan ilham alan tasarım süreçleri için sistematik bir yöntem önerisi ve uygulamasıen_US
dc.title.alternativeDoğadan ilham alan tasarım süreçleri için sistematik bir yöntem önerisi ve uygulaması.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 133 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record