Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKağnıcıoğlu, C. Hakan
dc.contributor.authorHlioui, Mohamed Firas
dc.date.accessioned2017-09-05T16:12:27Z
dc.date.available2017-09-05T16:12:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4997
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 434843en_US
dc.description.abstractİnsan, maneviyat, ruh ve beden olarak bilinen üç belirleyici unsurdan oluşur. Bireyin iki önemli özelliği vardır. İlki maddi olmayan yönü (manevi) ve ikincisi, maddi (vücut) yönüdür. Bir insan olarak tüketici bir çok pazarlama araştırmasının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma, tüketicinin vücut özellikleri ile ürünün tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi gözden geçirerek, bir insanın bedensel perspektiften ele alınmasını amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle, tüketici bedeninin morfolojisi ile ürünün şekli arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu çalışmada akıllı telefon şekilleri örnek ürün olarak seçilmiş ve boyut ölçütü (büyük veya küçük), genişlik ölçütü (dar veya geniş) ve son olarak da yuvarlaklık (köşeli veya yuvarlak) ölçütüne göre üç sınıfa ayrılmıştır. Tüm bu kriterler, tüketicinin erkek ya da kadın olması göz önüne alınarak olası tüketici vücut tipleri olan ectomorph (doğrusal veya ince), mesomorph (çok ince olmayan ve çok geniş olmayan) ve endomorf (enli veya geniş) olarak ayrılmıştır. Niteliksel bir çalışma geliştirilerek tüketicinin bedeniyle (cinsiyete ve somatotipe dayalı olarak) akıllı telefonun tercih edilen şekli arasında bir "benzerlik" veya "tamamlayıcılık" (boyut, genişlik ve yuvarlaklık ölçütü) ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜrün tasarımıen_US
dc.subjectTüketici davranışıen_US
dc.titleSimilarity or complimentarity between product design and consumer's body and its relationship with his/her behavioren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 82 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record