Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAksay, Sabiha
dc.contributor.authorÜzengi Aktürk, Olcay
dc.date.accessioned2014-10-27T11:51:33Z
dc.date.available2014-10-27T11:51:33Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5060
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164445en_US
dc.description.abstractBu tezde, metal-yaniletken kontaklar yardımıyla katılann iletim mekanizmalan ele alındı. Bıınlarda dört temel iletim mekanizması vardır. Termoiyonik emisyon teori, difüzyon teori, önceki iki teorinin bir sentezi olan genelleştirilmiş termoiyonik emisyon-difüzyon teori ve tünel akımıdır. Termoiyonik teori, kıtlık bölgesinde elektron çarpışmalarının ihmal edildiği ve yüksek mobiliteli taşıyıcılar varsyımına dayanır. Dirüzyon teori düşük mobiliteli yariletkenler için uygundur. Çok katkılı yariletkenler için veya düşük sıcaklıklardaki uygulamalar için tünel işlemi akım işleminde baskın olabilir. Bunlara ek olarak, ince filmlerde aynca Schottky emisyonu, Frenkel-Poole emisyonu, iyonik iletim ve space charge limited incelendi. Frenkel-Poole emisyonu, tuzaklardaki elektronlann termal uyarılmayla iletim bandına geçmesidir. İyonik iletim dirüzyon işlemine benzerdir. Verilen bir yalıtkan için her bir iletim işlemi belirli sıcaklık ve voltaj bölgesinde baskındır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYarıiletkenleren_US
dc.subjectKatı hal fiziğien_US
dc.subjectİnce filmleren_US
dc.titleKatılarda iletim mekanizmalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 69 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record