Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYörükoğulları, Ertuğrul
dc.contributor.authorAtalan, Gökçe Senem
dc.date.accessioned2014-10-28T18:24:35Z
dc.date.available2014-10-28T18:24:35Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5079
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 247061en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Gördes, Bigadiç ve Sivas yörelerinden alınan bazı yerli doğal zeolitlerin ve modifiye (Na+,Ca++) formlarının ıslanma ısıIarı ve sulu ortamlardaki davranışlarının çeşitli çözeltilerin (1 N Na+,Ca++ ve 2 N Na+,Ca++) pH değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Yurdumuzun çeşitli yörelerinden alınan klinoptilolitler XRD, DTA ve TGA yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Isıtmalı yığın yöntemi ile 2 N'lik Na+ ve Ca++ iyonik formları hazırlanmıştır. Numunelerin % nem içerikleri tayin edildikten sonra yapılan deneylerle ıslanma ısıları (J/g) tayin edilmiştir. Deneyler sonucu, eğer doğal halde kullanılacaksa yüksek ıslanma ısısı değeri sebebiyle en uygun zeolitin Gördes yöresine ait olduğu sonucuna varılmıştır. Ca++ modifiye formlar arasında da Gördes yöresinden alınan zeolit en yüksek ıslanma ısısı değerine sahiptir. Na+ formlar arasında ise Bigadiç yöresinden alınan zeolitin ıslanma ısısı daha iyi çıkmıştır. Zeolitin çeşitli sulu ortamdaki davranışını incelemek için çeşitli çözeltiler (1 N Na+,Ca++ ve 2 N Na+,Ca++) içine zeolit atılarak pH ölçümleri alınmıştır. Yapılan deneyler sonucu, zeolitin H+ alıcısı ve H+ vericisi olarak ikili davranış sergileyip, çözeltileri nötralleştirme eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Bütün deneylerde pH sonuçları üzerinde en etkili olan Gördes yöresine ait zeolitin aynı zamanda en hızlı etkiyi gösterdiği görülmüştür. Böylece doğal zeolitlerin buz çözücü olarak kullanılabileceği öngörülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal zeolitleren_US
dc.subjectIslanma ısısıen_US
dc.subjectZeolitleren_US
dc.titleBazı yerli doğal zeolitlerin ıslanma ısıları ve kullanım alanlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 78, [12] y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record