Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜlger, Billur
dc.date.accessioned2014-08-12T14:06:32Z
dc.date.available2014-08-12T14:06:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/508
dc.description.abstractÇin tarihinin en büyük düşünürü ve siyaset kuramcısı Konfüçyüs’ün, üretilen müzik ile toplumsal refah arasında kurduğu bağ, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 1950’lerdeki sanayileşme hareketleriyle birlikte Türkiye’de birçok kural, değer ve inanç altüst olmuş, yeni olaylar, beğeniler, tüketim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu anlamda popüler kültür, üst kültür ürünlerinin karşısında vazgeçilmez konumunu almıştır. Türkiye gibi az gelişmişlik örneği gösteren kapitalist toplumlarda halk, hakim sınıflara karşı kendi isyankar duygularını işleyen, toplum içindeki çarpıklıkları barındıran popüler müzik ürünleriyle avunmakta, kendi çaresizliğini, yenilmişliğini anlatan bu ürünlerden ilginç bir haz almaktadır. Oysa sanatın, insanlığın mutluluğa doğru ilerlemesi, insan yaşamının gelişmesi için bir yol olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde, sanat kavramına ait bakış açılarının tümden değiştiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe connection which Confucius, the greatest philosopher and political theorist in Chinese history, made between social welfare and music production has been taken as the starting point of this paper. Beginning with the industrialization movements in 1950s, many rules, values and believes have changed, new pleasures and consumption types have occurred. In this sense, popular culture products have become irresistable in comparison with high culture products. In developing, capitalist countries such as Turkey, people are interestingly consoled and delighted with popular music products which perform their rebelliousness against dominating classes, and which include social injustice. However, art is considered, actually, to be a road taken for people’s happiness and development. Therefore it is possible to say that in most of today’s societies, the perception of the concept “art” has totally changed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonfüçyüsen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectEstetiken_US
dc.subjectİdeolojien_US
dc.subjectHakimiyeten_US
dc.subjectModernizmen_US
dc.subjectConfuciusen_US
dc.subjectArten_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectAestheticen_US
dc.subjectIdeologyen_US
dc.subjectHegemonyen_US
dc.subjectModernismen_US
dc.titleKonfüçyüsçülüğün Sanata Bakış Açısı Ve Bir Kültür Üretimi Olarak Popüler Müzik: Konfüçyüs’ün Mesajı Kırmızıgül İle Somutlaşıyoren_US
dc.title.alternativePopular Music As A Production Of Culture And Confuciusian View Of Art: Confucius’s Message Becomes Concrete By Kırmızıgülen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record