Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorIlıcan, Saliha
dc.contributor.authorDemirci, Barış
dc.date.accessioned2007-04-03T11:23:10Z
dc.date.available2007-04-03T11:23:10Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5096
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353028en_US
dc.description.abstractKatkısız çinko oksit (ZnO) ve indiyum-katkılı çinko oksit (IZO) ince filmleri cam tabanlar üzerine püskürtme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. In katkılanmasıyla yapısal, elektriksel ve optik özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. ZnO ince filmlerinin kristal yapısı ve tercihli yönelimleri x-ışını kırınım spektrumlarında belirlenmiştir. Bu spektrumlarından elde edilen bütün filmlerin polikristal yapıda olduğu görülmektedir. Yapılanma katsayısı ve tanecik boyutu ince filmler için hesaplanmıştır. Filmlerin optik absorpsiyon spektrumları 200-900 nm dalga boylu spektrofotometrik olarak ölçülmüş; yasak enerji aralıkları, Urbach parametreleri ve optik sabitler (kırılma indisi, sönüm katsayısı ve dielektrik sabitleri) hesaplanmıştır. Elektriksel parametreler Van der Pauw methodu kullanılarak elde edilmiştir. Optikelektronik aygıtlara uygulamasında, geçirgenliği yaklaşık %89, ve özdirenci 11,71 Wcm gibi düşük bir değer olan %3 indiyum katkılı ZnO tercih edilir. Bu filmin özdirencinin, UV lambası ile aydınlatılarak yapılan ölçüm sonucunda 1,66 Wcm değerine düştüğü gözlenmiştir. Sonuç olarak, ZnO filmine indiyum katkılandığında, filmin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinde önemli değişiklikler meydana gelir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYarıiletkenleren_US
dc.subjectSpray Pyrolysisen_US
dc.subjectX ışınları spektroskopisien_US
dc.subjectİnce filmleren_US
dc.titleİndiyum katkılı ZnO ince filmlerinin bazı fiziksel özelliklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 62 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record