Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenyel, Mustafa
dc.contributor.authorKaraağaç, Dursun
dc.date.accessioned2007-03-23T10:31:30Z
dc.date.available2007-03-23T10:31:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5107
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353145en_US
dc.description.abstractBu tezde, Ni(CBA)2Hg(CN)4.nG (CBA=C4H7NH2; G=benzen, 1,2-, 1,3- diklorobenzen; n=konuk sayısı) formülü ile belirtilen Hofmann-Td-tipi klatratlar ilk kez kimyasal yollardan elde edilmiştir. Elde edilen klatratların infrared spektrumları FT-IR spektrometresi ile (4000-400)cm-1 spektrokopik bölgesinde kaydedilmiştir. Bu spektrum bölgesinde ligand molekülün, Hg(CN)4-2 iyonunun ve konuk moleküllerin titreşim dalga sayıları belirlenmiştir. Ayrıca, yapıya giren konuk moleküllerin sayısı klatratların elementel analizleri yapılarak belirlenmiştir. Klatratların titreşim frekansları serbest siklobütilamin molekülünün frekanslarıyla karşılaştırılmıştır. Bu titreşim frekanslarından bir çoğunda klatrat oluşumu nedeniyle serbest moleküle göre kaymalar olduğu gözlenmiştir. Benzer frekans kayrnaları Hg(CN)4-2 iyonu ve konuk moleküller için de olmuştur. Gözlenen frekans kaymalarının metale bağlı olma, metal-ligand titreşim modları ve çiftlenim nedeniyle olduğu düşünülmüştür. Spektral veriler bu bileşiklerin Hofmann-T d-tipi klatratların yapısına benzer olduğunu göstermektedir. Çalışılan klatratların konak çatısı [Ni-Hg(CN)4]¥ tabaka yapısı halindedir. Bu konak yapı a and b şeklinde iki farklı boşluk oluşturur. Aromatik konuk moleküllerin n-elektronları ligand molekül gruplarına hidrojen bağıyla bağlıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHofmann Td tipi kompleksleren_US
dc.subjectKızılaltı spektrometresien_US
dc.subjectKlatrat bileşiklerien_US
dc.titleHofmann-Td-tipi klatratların infrared spektroskopik bölgesinde incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 80 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record