Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOral, A. İlhan
dc.date.accessioned2014-08-13T07:47:04Z
dc.date.available2014-08-13T07:47:04Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/510
dc.description.abstractBireylerin, kendilerine sağlık güvencesi sağlamak amacıyla yararlandıkları başlıca iki araç vardır. Bunlar devlet tarafından yürütülen kamu sağlık sigortaları ile özel sağlık sigortalarıdır. Bu çalışmada kapsamı dar olmasına karşın farklı bir yapısı bulunan ABD kamu sağlık sigortaları ile Ingiliz kamu sağlık sigortaları incelenmiştir. Öncelikle her iki ülkenin kamu sağlık sigortalarının (Medicare ve NHS) tarihsel gelişimi ile sağlık hizmetleri ortaya konmuştur. Daha sonra kamu sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımları, parasal yardımlar, yardımlardan yararlanma koşulları, yardımların kapsamı ve finansman kaynakları gibi konular karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında da Medicare ve NHS’ye yönelik genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere are two main vehicles that individuals make use of in order to provide health insurance for themselves. These are health insurances carried out by the government and private health. In this study the England public health insurances and USA puplic health insurances that have different structure have been studied although their coverage is limited. First of all, the historical development of public health insurances (Medicare and NHS) of both countries and their health services have been putforward. Later on, health aids provided from public health insurances, financial aids conditions for making use of these aids, the coverage of aids and their financial resources have been studied comperatively. In the last part of study, a gerenal evaluation towards Medicare and NHS have been given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Sigortaen_US
dc.subjectSağlık Sigortasıen_US
dc.subjectHastalık Sigortasıen_US
dc.subjectSağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectSocial İnsuranceen_US
dc.subjectHealth İnsuranceen_US
dc.subjectSickness İnsuranceen_US
dc.subjectHealth Serviceen_US
dc.titleABD Ve İngiltere Kamu Sağlık Sigortası Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record