Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTenekecioğlu, Birol
dc.contributor.authorÇalık, Nuri
dc.contributor.authorErsoy, N. Figen
dc.date.accessioned2014-08-13T07:48:32Z
dc.date.available2014-08-13T07:48:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/513
dc.description.abstractBu makalede rekabetçi üstünlük kavramı ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) bu üstünlüklerinin nasıl arttırılacağı incelenmiştir. Çalışmada, makine imalatı ve gıda sektöründeki 58 firmanın, rekabetçi üstünlükleri ve zayıf yönleri araştırılmıştır. Ardından, bu firmaların Avrupa Birliği’ndeki (AB) küçük ve orta ölçekli işletmeler karşısındaki üstün yönleri irdelenmiştir. Her ne kadar 58 firma incelense de, hem Eskişehir ’deki hem de AB’ndeki firmaların kıyaslanmasında önemli bilgilere ulaşılmıştır. Örnek büyüklüğü bu çalışmayı kısıtlasa da, bu güçlük kullanılan istatistiksel tekniklerle ortadan kaldırılmıştır. Burada, işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunlar ele alınmış, bunlar işletmelerin üstünlükleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, her iki sektördeki işletmelerin rekabet güçleri ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this paper, the concept of competitive power and spesicific ways and means of improving competitive powers of small and medium enterprises (SMEs) are discussed. A field study is conducted among selected SMEs from Eskişehir machinery manufacturing and food processing industries. Competitive strengh of those firms in comparison to European Union firms are discussed. Even with limited sample sizes of 58, critical information is generated by careful utilization of statistical methods and procedures. The problems which are confronted by both national and international markets are handdled and these problems are compared with the advantages of the firms in this work. According to the results achieved, the competitive powers of the firms of both sectors are sustained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRekabet Üstünlüğüen_US
dc.subjectPazarlama Stratejilerien_US
dc.subjectKüçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleren_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectCompetitive Powersen_US
dc.subjectMarketing Strategiesen_US
dc.subjectSmall And Medium Firmsen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.titleAvrupa Birliği İle Entegrasyon Sürecinde Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Rekabet Güçlerinin Arttırılması Ve Eskişehir’de Makine İmalatı Ve Gıda Sektöründe Yer Alan KOBİ’ler Üzerinde Uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record