Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoparal, A. Tansu
dc.contributor.authorAltuğ, Burcugül
dc.date.accessioned2015-11-06T18:18:30Z
dc.date.available2015-11-06T18:18:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5284
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1036895en_US
dc.description.abstractLaktik asit bakterileri (LAB) sağlığa yararlı mikroorganizmalardır. LAB’den elde edilen ekzopolisakkaritlerin (EPS) anti-tümoral, antioksidan, bağışıklık sistemini destekleyici ve kolesterol düşürücü özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinden izole edilen LAB’den elde edilen farklı EPS’ler insan kolon adenokarsinoma hücreleri (Caco-2) üzerine sitotoksik ve antikanser aktivitesinin belirlenmesi amacı ile uygulanmıştır. LAB’nin farklı suşlarından eldeedilen EPS’lerin sitotoksik aktivitesi MTT testi ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ile belirlendikten sonra aralarından seçilen en etkin EPS’nin kolon kanseri için önemli bir gen olan MUC5AC gen ekspresyonu üzerindeki etkisi Real Time PCR ile incelenmiştir. Sonuçlar, LAB’nden Enterococcus faecium D-36 suşundan izole edilen EPS’nin Caco-2 hücreleri üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğu ve bu hücrelerdeki MUC5AC gen ekspresyonu seviyesinde azalma meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar Enterococcus faecium D-36 suşunun Caco-2 hücreleri üzerinde anti-kanser etkisinin olduğunu, yapılacak daha ayrıntılı incelemeler doğrultusunda insan kolon kanserinin engellenmesi amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaktik asit bakterilerien_US
dc.subjectBakteri ekzopolisakkaritleren_US
dc.titleLaktik asit bakterilerilerinden elde edilen ekzopolisakkaritlerin (EPS) memeli kültür hücrelerinde biyolojik aktivitesinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 61 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record