Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Gülgün
dc.contributor.authorTutuk, Türcan
dc.date.accessioned2015-07-01T09:53:56Z
dc.date.available2015-07-01T09:53:56Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5409
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 248176en_US
dc.description.abstractBir zemin kütlesinde ortaya çıkan göçme ve kayma hareketinin incelenmesi stabilite problemleri olarak isimlendirilir. Günümüzde şevlerde stabilite analizi paket programlar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu çalışmada Slope/W paket programı kullanılarak, şevi oluşturan zemin tabakalanmasının ve yeraltı su seviyesi değişiminin şev stabilitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci kısmında geometrik ve geoteknik özellikleri belli olan bir şevin Slope/W paket programı ile stabilite analizi yapılmıştır. Bishop kayma dairesi analiz yöntemine göre elde edilen kritik durumda, tabakalanma yükseklikleri ve yeraltı su seviyeleri değiştirilerek güvenlik sayısı değerleri elde edilmiştir. Yeraltı su seviyesi yükseldikçe güvenlik sayısı değerlerinde azalma olmuştur. Elde edilen verilerin Basit doğrusal ve çok değişkenli doğrusal regresyon analizleri de yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise şev göçmesinin oluştuğu kayma dairesi mekanizması çözülmüştür. Mohr gerilme dairesi ve plastisite teorisinin alt sınır göçme kriterine göre yöntemin esas davranışının (aktif, rotasyonel kayma, pasif) kabulü yapılmıştır. Bu çalışma bir şevde güvenlik sayısının belirlenmesinde geometrik ve mukavemet parametrelerinin etkisini tanımlayabilmek açısından faydalıdır. Tezden elde edilebilecek en önemli fayda dairesel kayma mekanizmasına esas olan gerilme davranışının çözümüdür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞevler (Zemin mekaniği)en_US
dc.subjectZemin mekaniğien_US
dc.subjectRegresyon analizien_US
dc.titleZemin tabakalanması ve yer altı su seviyesi değişiminin şev stabilitesi üzerine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 135 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record