Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtalay, Mansur
dc.date.accessioned2012-02-22T16:56:11Z
dc.date.available2012-02-22T16:56:11Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5484
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99672en_US
dc.description.abstractDört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, çinicilik sanayiine ilişkin gelişmelerin genel olarak değerlendirilmesi amacıyla çiniciliğin tarihi gelişimi özet olarak anlatıldıktan sonra, adı geçen sanayiinin Kütahya’daki sosyal ve ekonomik etkileri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Kalkınma Planlarında çinicilik sanayiine yönelik politika önerileri sıralandıktan sonra resmi ve özel kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler özetlenmiştir. İkinci bölümde bu sanayiinin üretim yapısı ayrıntılı olarak ele alınmış ve katma değerler ile üretim faktörleri arasındaki fonksiyonel ilişkinin belirlenmesi için ne o klasik üretim fonksiyonları denenmiş ve saptanan üretim fonksiyonu yardımıyla ön tahmine ilişkin güven aralığı hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde çinicilik sanayii ürünlerinin pazarlama sistemi çeşitli yönleriyle incelenmiş ve bu ürünlerin talep analizleri istatistik yöntemlerden de yararlanılarak ele alınmıştır. Saptanan çini talep fonksiyonuyla gelecek beş yıl için çini talep ön-tahminleri yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise çinicilik sanayiinin sorunları anlatılmış ve bu sorunların çözümünde yardımcı olabilecek öneriler tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇini işletmeleri -- Türkiye -- Kütahyaen_US
dc.titleKütahya çinicilik sanayiinin incelenmesi : İstatistik bir yaklaşımen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 153 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record