Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüzer, Ali Fuat
dc.contributor.authorKurt, Günseli
dc.date.accessioned2014-03-27T10:22:52Z
dc.date.available2014-03-27T10:22:52Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5488
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18335en_US
dc.description.abstractÜretime yönelik işletmelerde kalite kontrolu, üretim sisteminin en önemli bileşenlerinden birini oluşturur, Çalışmanın izleyen bölüm- lerinde de değinildiği gibi, İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar geçen süre içinde konuyla ilgili bir dizi teknik geliştirilmiştir. Öte yandan başarılı bir kalite kontrolu uygulaması ancak ilgili süre- ce en uygun tekniğin seçimiyle mümkün olur. Gözlem değerlerinin normal dağıldığı varsayımına dayanan stan- dart kontrol teknikleri, genelde üretim sürecinde ilgili istatisti- ğin kontrol sınırları dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasında yararlı olur. Ancak karar organı için süreçte ilgili parametreye ilişkin bir farklılaşma eğiliminin başladığı an önemli ise bu tek- nikler yeterli olmamaktadır. Öte yandan birikimli toplam kontrol grafikleri, uygulamada bu tür boşlukları doldurabilir görülmektedir. Bağlı olarak ''Kalite Kontrolünde Birikimli Toplam Kontrol Tekniği ve Bir Uygulama Denemesi'' başlıklı çalışmamızda sözü edilen teknik ayrıntılarıyla incelenmiş ve dayanıklı tüketim malları üreten bir işletmeden derlenen verilerle uygulama denemesi yapılmıştır. Çalışma üç bölümde tamamlanmıştır. Birinci bölümde standart kalite kontrolu çalışmaları ele alanmış, ikinci bölümde birikimli toplam kontrol tekniği ayrıntılarıyla incelenmiş ve son bölümde de ilgili uygulamalar yapılarak çalışma tamamlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalite kontrolü -- İstatistiksel metotlaren_US
dc.titleKalite kontrolünde birikimli toplam kontrol tekniği ve bir uygulama denemesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[IX], 67, [2] s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record