Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüzer, Ali Fuat
dc.contributor.authorAslanargun, Atilla
dc.date.accessioned2014-05-13T16:38:24Z
dc.date.available2014-05-13T16:38:24Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5489
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12200en_US
dc.description.abstractTüpgaz kullanım alanı, başta aileler olmak üzere ticarethane ve sanayi kuruluşlarında her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanındadaki bu yaygınlaşma ve tüpgaz talebine yer, zaman ve miktar faydası sağlanması zorunluluğu bu konuda planlama yapma gereğini ortaya koymaktadır. Tüpgaz tüketimine ilişkin yapılacak plan ve alınacak kararlar için tahmin vazgeçilmez bir araç durumundadır. Bu çalışmada, Eskişehir ili tüpgaz tüketimine ilişkin veriler kullanılarak ilin gelecekteki tüpgaz tüketiminin ne olacağı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen tahmin sonuçları, tüpgaz talebinin beklentisi olan yer, zaman ve miktar faydasını bu ildeki talep için en iyi şekilde sağlamaya yardımcı olacaktır. Kış ve yaz mevsimlerinde katı yakıt, güneş enerjisi vb. alternatif kaynaklardan yararlanılmış olması nedeniyle tüpgaz tüketiminin belirgin olarak düşmesi, bu olayın zamana bağlı bir olay olduğunu gösterir. Bu nedenle, konuya ilişkin tahmin için zaman serisi tahmin yöntemlerinin kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. İki bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde, analiz için GUA (Genellenmiş Uyarlayıcı Arındırma) yönteminin seçilmiş nedeni ortaya konmaya çalışılmış ve bu yönteme ilişkin modelin kuramsal yapısı ve belirlenme aşamaları ayrıntıları ile incelenmiştir. Son bölümde GUA yöntemi, Eskişehir ili aylık ve üçaylık tüpgaz tüketimine uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZaman serileri analizien_US
dc.subjectSıvılaştırılmış petrol gazıen_US
dc.subjectUyarlayıcı arındırmaen_US
dc.titleGenellenmiş uyarlayıcı arındırma yöntemi ve Eskişehir ili tüpgaz tüketimine ilişkin bir uygulama denemesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 70 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record