Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdamar, Kazım
dc.contributor.authorTüre, Mevlüt
dc.date.accessioned2014-05-13T16:57:38Z
dc.date.available2014-05-13T16:57:38Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5492
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12212en_US
dc.description.abstractBu çalışmada hastalıkların zaman kalıplarını ortaya çıkarmada Fourier Analizinin etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuş ve Fourier Analizi ile Türkiye'de 1975-1986 yılları arasında görülen hastalıklardan verem, boğmaca difteri, dizanteri, enf. hepatit, kızamık, kızıl, paratifo, poliomyelit, sıtma ve tifo olgularının mevsimsel ve periodik zaman kalıpları belirlenmiştir. Verem, enf. hepatit, kızamık, poliomyelit, tifo, dizanteri, difteri ve boğmaca olguları 12 ay / dalga, paratifo, 7 ay / dalga, kızıl 11 ay / dalga ve sıtma olgularının ise 10 ay / dalga periyoduna sahip olduğu saptanmıştır. Verem 2-3, enf. hepatit, kızamık, tifo, paratifo, difteri ve kızıl 2, poliomyelit 3-4, dizanteri ve sıtma 3 ve boğmacanın 4 yıllık periodisiteye sahip olduğu saptanmıştır. Enfeksiyöz hepatit exponansiyel olarak artış, kızamık ve poliomyelit exponansiyel olarak azalış, difteri ise geometrik azalış göstermekte, boğmaca durağan yapıda gözlenmiştir. Enfeksiyöz hepatit olguları ekim, kasım ve aralık aylarında, kızamık olguları ocak, şubat, mart aylarında maksimum değerlere ulaşmaktadır. Poliomyelit olguları ise kızamık ile enfeksiyöz hepatit olgularının maksimum değerler aldığı ayların arasında maksimuma ulaşmaktadır. Dizanteri haziran, temmuz ve ağustos aylarında, tifo olguları ağustos, eylül, ekim aylarında, paratifo olguları ise eylül ve ekim aylarında maksimum değerlere ulaşmaktadır. Kızıl, ocak ve şubat; boğmaca mart ve nisan; difteri ise kasım ve aralık aylarında maksimum değerlere ulaşmıştır. Sıtma yaz aylarında (temmuz, ağustos ve eylül) maksimum kış aylarında (aralık, ocak ve şubat) minimum değerlere ulaşmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZaman serileri analizien_US
dc.subjectFourier analizien_US
dc.subjectBilgisayar programlarıen_US
dc.titleTürkiye'de 1975-1986 yıllarında görülen kimi bulaşıcı hastalıkların fourier analizi ile zaman kalıplarının belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 108, [12] y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record