Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAğaoğlu, Embiya
dc.contributor.authorŞermet, Nevin
dc.date.accessioned2015-02-20T16:44:13Z
dc.date.available2015-02-20T16:44:13Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5501
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17831en_US
dc.description.abstractBitkisel üretimde yetiştirilen ürünlerin verim ve fiyatları doğa koşullarının etkisiyle sürekli değişim göstermektedir. Bu durum, verim ve fiyattaki değişmeler sonucu ortaya çıkan ve ayrıca verim ve fiyat değişmelerinden daha önemli olan gelir değişkenliğine neden olmaktadır. Ancak tarım sektöründe gelir değişkenliğine karşı alınan çeşitli tedbirler vardır. ''Çeşitlendirme'' tekniği de bu amaç doğrultusunda uygulanan tedbirlerden sadece birisidir. Araştırmanın uygulama bölümünde Eskişehir ilinin 12 bitkisel ürünü için verim, fiyat ve gelir değişkenlikleri ile gelir değişkenliğini azaltmak amacıyla çeşitlendirme analizleri yapılırken zaman serilerinden, regresyon ve korelasyon analizinden, ayrıca aritmetik ortalama, standart sapma, öngörünün standart hatası ve iki çeşit değişkenlik katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Eskişehir ilindeki üreticilerin sözkonusu 12 bitkisel ürünün üretiminde karşılaştıkları verim, fiyat ve gelir değişkenlikleri incelenerek, gelir değişkenliğini azaltmak amacıyla uygulayabilecekleri başlıca çeşitlendirme sistemleri istatistiksel ölçüler yardımıyla belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarım çeşitlendirme -- İstatistiksel metotlaren_US
dc.titleEskişehir ili bitkisel üretiminin değişkenlik ve çeşitlendirme analizlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 67, [9] s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record