Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞamilov, Aladdin
dc.contributor.authorÖzdemir, Sevda
dc.date.accessioned2015-11-09T18:16:43Z
dc.date.available2015-11-09T18:16:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5555
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1035472en_US
dc.description.abstractBu tezde sağkalım verileri üzerine MinMaxEnt, MaxMaxEnt ve MinMinxEnt, MaxMinxEnt, (GEOY) analizleri geliştirilmiştir. Ayrıca, bu analizler farklı anlamlarda birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Böylece, ele alınmış yöntemlerin her birinin diğerinenazaran, belli anlamda avantaj sağlanmasına rağmen başka bir anlamda diğer yöntemin, bu yöntem üzerinde avantaj sağladığı gözlenmiştir. Geliştirilerin yöntemlerin performansı Ki-Kare, RMSE, Shannon entropi ölçümü ve Kullback-Leibler ölçümü kriterleri yardımıyla belirlenmiştir. Elde edilen (MaxMaxEnt)?, (MinMaxEnt)? , (MinMinxEnt)? ve (MaxMinxEnt)? dağılımlarına uygun olarak olasılık yoğunluk fonksiyonu ƒ(t), birikimli dağılım fonksiyonu F(t), sağkalım fonksiyonu S(t) ve risk (hazard) fonksiyonu h(t) tahmin edilmiştir. Sonuçlar MATLAB 7.10.0 (R2010a) programı kullanılarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar GEOY’nin sağkalım veri analizinde başarılı bir şekilde uygulanabilirliğini göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaksimum entropi metoduen_US
dc.subjectÇapraz entropi yöntemien_US
dc.subjectMatematiksel istatistiken_US
dc.titleYaşam süreçlerine entropi optimizasyon yöntemlerinin uygulamalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 81 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record