Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaloğlu, Berna
dc.contributor.authorMankır, Seray
dc.date.accessioned2015-12-28T10:29:03Z
dc.date.available2015-12-28T10:29:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5557
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1036885en_US
dc.description.abstractRegresyon analizinde, iki regresyon modelinin ve katsayılarının karşılaştırılmasında, değişkenlere ait dağılım bilinmediği durumlarda genelleştirilmiş p değeri kullanılabilir. Genelleştirilmiş p değeri, yalnız yaklaşık çözümler sağlayan klasik p değerinin genelleştirilmiş halidir. İlgilenilen parametreyi açıklarken bunun yanı sıra ilgilenilmeyen (nuisance parametre) ama problemi çözmek için açıklanması gereken parametrelerin olması durumunda da genelleştirilmiş p değerinden yararlanılması kesin çözümü sağlar. Genelleştirilmiş p değeri, gözlem sayısı küçük örneklerde daha iyi ve doğru sonuçlar verir. Bu tezde, uygulamada yaygın olarak kullanılan klasik p değerleri yerine farklı varsayımların sağlanmadığı durumlarda alternatif olarak kullanılabilecek genelleştirilmiş p değeri, teorik olarak araştırılmış, uygun simülasyon programı yazılmış ve regresyon analizinde bir uygulaması verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRegresyon analizien_US
dc.subjectİstatistiken_US
dc.titleRegresyon analizinde genelleştirilmiş P değerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 46 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record