Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMemmedli, Memmedağa
dc.contributor.authorUyar, Gökhan
dc.date.accessioned2018-07-25T10:10:09Z
dc.date.available2018-07-25T10:10:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5561
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 384327en_US
dc.description.abstractPanel veri zaman serisi ve kesit serisinin birleşmesinden oluşan bir veri setidir. Panel veri genellikle ekonometrik problemlerde sıklıkla ortaya çıkan ve kullanılan veri türüdür. Bu tez çalışmasında, panel verilerle çeşitli regresyon modelleri: birleştirilmiş en küçük kareler uygulanan model, doğrusal tek yönlü ve çift yönlü regresyon modelleri ve doğrusal olmayan lojistik regresyon modelleri ele alınmıştır. Ayrıca, doğrusal tek yönlü ve çift yönlü modellerin her biri sabit etkili ve rassal etkili modeller olarak incelenmiştir. Sabit ve rassal etkili modellerin tahminlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler ele alınmıştır. Doğrusal tek yönlü ve çift yönlü modellerin belirlenmesinde gerekli olan önemli hipotez testleri araştırılmıştır. Panel verilerle lojistik regresyon modeli için de sabit ve rassal etkili lojistik regresyon modelleri ele alınmıştır. Sabit etkili lojistik regresyon modelinin tahmininde koşullu en çok olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Teorik incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler temelinde iki uygulama problemi ele alınmış ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. Birinci uygulamada Türkiye' de 15 yaş üstü kadınların işgücüne katılım oranlarını etkileyen faktörler, ikinci uygulamada ise doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörler panel veri regresyon modelleri olarak araştırılmıştır. Doğrusal panel veri regresyon modeller için uygulamalar R paket programı, lojistik regresyon modelleri için ise uygulamalar STATA paket programı yardımlarıyla yapılmış ve analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstatistik -- Bilgi işlemen_US
dc.titlePanel verilerle regresyon modellerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 116 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record