Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaloğlu, Berna
dc.contributor.advisorSezer, Ahmet
dc.contributor.authorÇavuş, Mustafa
dc.date.accessioned2016-11-15T14:57:23Z
dc.date.available2016-11-15T14:57:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2016/399736.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5564
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 399736en_US
dc.description.abstractİkiden fazla anakütlenin ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi için gerekli varsayımlar sağlandığında Klasik F-testi yeterince güçlüdür. Anakütle varyansları homojen olmadığında Klasik F-testi bu gücünü kaybetmektedir. Anakütle varyansları homojen olmadığında veya bilinmediğinde ikiden fazla anakütlenin ortalamasının eşitliğinin test edilmesi problemi Genelleştirilmiş Behrens-Fisher problemi olarak adlandırılır. Bahsedilen problemin çözümü için Welch F-testi, Parametrik Bootstrap testi ve Genelleştirilmiş F-testi gibi yaklaşık testler geliştirilmiştir. Normal dağılım varsayımı üzerine geliştirilen bu testler varyans homojenliği varsayımı sağlanmadığında yeterince güçlü testlerdir. Normallik varsayımı farklı sebeplerden dolayı bozulabilir. Bu çalışmada sıklıkla karşılaşılan aykırı değerden kaynaklanan normallik varsayımı bozulması üzerinde durulacaktır. Aykırı değerden kaynaklanan normallik varsayımının bozulmasına karşı güçlü testler elde etmek amacıyla, sağlam tahminciler kullanılarak yaklaşık testlere düzeltmeler önerilmiştir. Konum ve ölçek parametreleri tahmini için kullanılan en çok olabilirlik tahmincileri yerine kırpılmış ortalama ve varyans, medyan ve mutlak medyan sapması ve Huber'in M-tahmincileri kullanılarak testler için düzeltmeler önerilmiştir. Önerilen testlerin performansı testin gücü ve 1.tip hata oranları bakımından Monte-Carlo simülasyon çalışmaları ile incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstatistiken_US
dc.titleAykırı değer durumunda genelleştirilmiş behrens-fısher problemi için düzeltilmiş testleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage113 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record