Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Ercengiz
dc.contributor.authorGürbüz, Ercan
dc.date.accessioned2003-05-22T16:29:14Z
dc.date.available2003-05-22T16:29:14Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5587
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11965en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, evsel ve endüstriyel atık suların çeşitli çöktürücüler kullanarak arıtılabilirlikleri araştırılmıştır. Evsel atık su örnekleri Eskişehir Yıldıztepe Subay Lojmanları, endüstriyel atık su örnekleri ise Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Eskişehir Lokomotif Motor Sanayinden alındı. Atık su örneklerinin özellikleri, bazı parametrelerin çöktürmeden önceki ve sonraki değerleri çizelgelerde verildi. Arıtmanın derecesini saptamakta temel alman permanganat tüketimindeki yüzde azalmalar, çöktürücü niceliklerine karşı grafiklere geçirildi. Evsel ve endüstriyel atık sular için uygun çöktürücüler ve miktarları tespit edildi. Aİ(SO^)3.I8H2O’ın her üç atık su için de olumlu sonuç verdiği saptanmıştır. Lületaşınm da umut verici bir çöktürücü olduğu görülmektedir. Her atık su için uygun çöktürücüler ve dozları "Deney Verilerinin Tartışılması" bölümünde geniş bir şekilde verildi. Ayrıca bu konuda bundan sonra yapılabilecek çalışmalar öneriler" kısmında verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBazı endüstriyel ve evsel atık suların fizikokimyasal çöktürme yöntemi ile arıtılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage70 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record