Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Serap
dc.contributor.authorUluvar, Nurten
dc.date.accessioned2003-05-23T16:29:21Z
dc.date.available2003-05-23T16:29:21Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5595
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11976en_US
dc.description.abstractBu çalışma, endüstriyel önem taşıyan ve kaplama, boya, yalıtım ve paketleme sanayinde önemli rol oynayan polimerlerin, uygun çözücülerdeki çözünürlüğünü etkileyen termodinamik faktörlerin araştırılmasına yönelmiştir. Literatürden sağlanan teorik ve deneysel veriler karşılaştırılarak, bu hususta bir genelleştirme yapılıp yapılamayacağı çalışılmış, önerilen muhtelif teorik modellerin ve uygulanan deneysel yöntemlerin eksik veya sakıncalı yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Polimer-çözücü etkileşmelerine ilişkin teorik çözelti modelleri olarak Raoult kanunu, Van Laar, Scatchard-Hildebrand, Flory-Huggins, Flory-Krigbaum, hücre, karşılıklı hall6r ve Flory hal-denklemi teorileri incelenmiştir. Deneysel yöntemler arasında osmotik basınç, buhar basıncı azalması, donma noktası düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, viskozite ölçümleri, ışık dağılması, şişme, gaz kromatografi ve buhar sorbsiyonu teknikleri ele alınmıştır. Teorik ve deneysel yöntemleri değişik derişim, sıcaklık ve molekül ağırlığı bölgelerinde karşılaştırabilmek üzere polimer olarak poliizo-bütilen ve polidimetilsilokzan, çözücü olarak da n-pentan, benzen ve siklohegzan seçilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePolimer çözeltilerinin termodinamiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage215 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record