Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZor, Lale
dc.contributor.authorCaner, Necmettin
dc.date.accessioned2014-04-14T16:54:49Z
dc.date.available2014-04-14T16:54:49Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5599
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11983en_US
dc.description.abstractDünyamızın önümüzdeki on yıllarda ciddi bir enerji darboğazına gireceği yaygın bir kanıdır. Modern toplum doyumsuz bir enerji açlığı çekmektedir ve maalesef bu enerji gereksinimi, yeni yeni gelişmekte olan ülkeler endüstrileştikçe ve gelişmiş olanlar da makinalaşma alanlarını artırdıkça daha da büyüyecektir. Diğer taraftan, fosil enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği göz önüne alındığında, geleceğin ana enerji kaynaklarının nükleer ve güneş enerjileri olacağı umulmaktadır. Her ne kadar güneş ışığı besin üretiminde yararlanılagelen bir enerji kaynağı ise de, yoğun olmaması ve kesikliliği, etkin dönüşüm ve depolama yöntemleri bulunmaksızın birincil bir enerji kaynağı olarak kullanımını kısıtlar. O halde giderek artan tempodaki araştırmalarla bu enerjiyi daha kullanışlı bir şekle dönüştürme yollarının bulunmasına yönelmek zorunluluğu vardır. Yakın zamanlarda organik fotoizomerleşme reaksiyonları ışık enerjisi depolama sistemlerine model olrak epeyce ilgi uyandırmıştır. Bu reaksiyonlar kinetik kararlılığa sahip ürünlerinde gizli ısı olarak foton enerjisi depolayabilme yeteneğindedirler. Bu çalışmada bu konuya ilişkin son yirmibeş yıllık literatür taranmış ve yayınlanmış araştırma sonuçlarından elde edilen bilgilerin ışığında konuya dönük güncel bilgileri içeren bir derleme yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFotoizomerleren_US
dc.subjectGüneş enerjisien_US
dc.subjectGüneş kollektörlerien_US
dc.titleOrganik fotoizomerlerde enerji depolanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage138 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record