Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPütün, Ayşe Eren
dc.contributor.authorÖzcan, Adnan
dc.date.accessioned2016-03-29T07:52:22Z
dc.date.available2016-03-29T07:52:22Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5614
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18336en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 1982'de Niğde, Çiftehan'dan toplanan Centaurea ur- villei D.C. subsp. urvillei (ISTE 50886) bitkisi flavonoid bileşikle- ri açısından incelenmiştir. Bitkinin kurutulan ve toz edilen topraküstü kısımları bir sokslet aygıtında etanol ile tüketilmiştir. Elde edilen özütler yoğunlaştırıl- dıktan sonra sırasıyla petrol eteri, kloroform ve etil asetat ile tek- rar tüketilmiştir. Değişik çözücü sistemlerinde yapılan İTK'inde klo- roform ve etil asetat özütlerinin aynı flavonoid bileşikler içerdiği saptanmış ve bu özütler birleştirilmiştir. Birleştirilen özütler poliklar sütuna yerleştirildikten sonra yıkanmaya kloroform ile baş- lanmış, daha sonra artan oranlarda etanol eklenerek ayırıma tabi tu- tulmuştur. Bu sütundan elde edilen karışık fraksiyonlar; selüloz veya poliklar sütunlardan geçirilerek temizlenmiş, elde edilen tek maddeler sefadeks LH-20 sütunlarda metanol ile yıkanarak saflaştırılmıştır. Elde edilen bileşiklerin yapılarının 6-metoksi epigenin, Apige- nin, Apigenin 7-0-glikozit, 6-metoksi luteolin, 6-metoksi apigenin 7,4'-dimetil eter, 6-hidroksi 4'-metoksi apigenin 7-0-glikozit ve 6-metoksi apigenin 4'-metil eter olduğu renk reaksiyonları ve spekt- roskopik yöntemlerle (UV, 1H-N.M.R.) belirlenmiş, yapıları standart maddeler ile kıyaslanarak doğrulanmıştır. Sonuçta, Centaurea urvillei D.C. subsp. urvillei bitkisinden iki flavon glikoziti, beş flavonoid bileşik elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCentaure urvilleien_US
dc.subjectFlavonoidleren_US
dc.titleCentaurea urvillei DC. subsp. urvillei flavonoidlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 59 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record