Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürk, Hayrettin
dc.contributor.authorTay, Turgay
dc.date.accessioned2014-11-12T15:33:25Z
dc.date.available2014-11-12T15:33:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5650
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 251304en_US
dc.description.abstractBu doktora tez çalışmasında hidrofobik etkileşim adsorbanı olarak kullanılmak üzere tetrafenilporfirin ligandı içeren bir polimerik adsorban hazırlanmış ve bu adsorbana bovin serum albumin (BSA) adsorpsiyonu incelenmiştir. Adsorbana tetrafenilporfirin ligandı katabilmek için polimerleşebilecek yapıya sahip 5-(4- metakrilamidofenil)-10,l5,20-trifenilporfirin 3 aşamada sentezlenmiş ve adsorban 5-(4- metakrilamidofenil)-10,l5,20-trifenilporfirin (%l), akrilamid (%39) ve etilenglikoldimetakrilat (%60) monomerlerinden süspansiyon polimerizasyon tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. Bovin serum albuminin bu adsorbana adsorpsiyonu proteinin başlangıç derişiminin, pH'ın, iyonik kuvvetin ve tuz türünün fonksiyonu olarak araştırılmıştır. Bu adsorbamn bovin serum albumine karşı çok yüksek adsorpsiyon kapasitesine (qm) ve düşük ayrışma sabitine (Kd) sahip olduğu görülmüştür; örneğin l,0 M Iık Na2SO4 ve tamponlanmış çözeltilerde pH 4,0 de qm 775 mg BSA/g-adsorban ve Kd l,2lx10-2 mg/ml ve pH 7,0 de qm 625 mg BSA/g-adsorban ve Kd 0,l70 mg/ml olarak bulunmuştur. Ayrıca çözeltinin iyonik kuvveti arttıkça adsorplanan BSA miktarı artmıştır. Adsorbanın yüksek adsorpsiyona temel katkının BSA ile adsorban arasındaki van der Waals kuvvetleri ve p-p etkileşimlerinden geldiği belirlenmiştir. Adsorpsiyon süreçinin neredeyse tersinmez olduğu proteinin desorbe olmamasından anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectSerum albüminien_US
dc.subjectPorfirin ve porfirin bileşikleren_US
dc.subjectTetrafenilporfirinen_US
dc.titleTetrafenilporfirin bazlı hidrofobik adsorban geliştirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 108 y. : resimen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record