Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkara-Yavuz, Serpil
dc.contributor.authorAkkuş, Bayram
dc.date.accessioned2015-11-03T15:14:56Z
dc.date.available2015-11-03T15:14:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5707
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 85610en_US
dc.description.abstractPenisilin G açilaz (EC 3.5.1.11), endüstriyel süreçlerde yarı sentetik penisilinlerin üretiminde kullanılmaktadır. Penisilin açilaz enziminin saflaştırılması, yarı sentetik penisilinlerin ve sefalosporinlerin üretimine imkân sağlar. Sunulan çalışmada, penisilin açilaz saflaştırılması için tekrar kullanılabilir makrogözenekli kriyojel biyoafinite kromatografi adsorbenti hazırlanmıştır. Kriyojeller makrogözeneklere sahiptir. Bu özellikler, kriyojellerin nano-mikro ölçek aralığında herhangi birdifüzyon sorunu olmaksızın kullanımına olanak sağlamaktadır. Çalışmada; ilk olarak, 4-aminoantipirin, metakroil klorür ile reaksiyona sokularak metakroil amidoantipirin (MAAP) monomeri sentezlenmiş ve elde edilen yapı FTIR ile karakterize edilmiştir. Daha sonra; MAAP ve 2- hidroksietilmetakrilat (HEMA) komonomerleri polimerleştirilerek poli(HEMAco- MAAP) kriyojel kolon sentezlenmiştir. Hazırlanan kriyojellerin spesifik yüzey alanı 25.8 m2g-1, şişme değeri % 1463.97 olarak bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise MAAP içeren kriyojel kolonlara sulu çözeltilerden ve doğal kaynaklardan penisilin açilaz adsorpsiyonu incelenmiştir. Poli(HEMA-co-MAAP) kriyojellerin maksimum adsorpsiyon kapasitesi 190.2 mgg-1 (pH 5.0 ve 2 saat) olarak bulunmuştur. Doğal kaynaklardan penisilin açilaz saflaştırılması hızlı protein sıvı kromatografisi (FPLC) ile gerçekleştirilmiştir. Penicillium chrysogenum NRRL 1951, Penicillium crysogenum 807 ve Penicillium purpurogenum 455 ham ekstraktlarından penisilin açilaz saflaştırma faktörü sırası ile 17.89, 54.9 ve 10.0 olarak bulunmuştur. Kriyojellerden penisilin açilaz desorpsiyonu, 1 M NaOH kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tekrarlanan 6 adsorpsiyon-desorpsiyon döngüsü sonucunda kriyojellerin adsorpsiyon kapasitesinde önemli bir azalma olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; poli(HEMA-co-MAAP) kriyojel, penisilin açilazın hızlı, ucuz ve spesifik saflaştırılması için uygun kullanım potansiyeline sahiptir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPenisilinen_US
dc.subjectAfinite kromatografisien_US
dc.titlePenisilin G Açilaz saflaştırılması için yeni destek materyalien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 88 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record