Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Ercengiz
dc.contributor.authorMurathan Selek, Ayşe
dc.date.accessioned2013-01-02T15:07:21Z
dc.date.available2013-01-02T15:07:21Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5762
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12125en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Eskişehir'in bazı evsel ve endüstriyel atık sularının aktif çamur yöntemiyle birlikte arıtılmasının deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Endüstriyel atık sular; Sümerbank Basma Fabrikası, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi, Organize Sanayi Bölgesi ve Şeker Fabrikasının Porsuk çayına karışma noktalarından alınmıştır. Arıtım öncesi çözünmüş oksijen, pH, sıcaklık, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam ve askıda katılar, azot ve fosfor tayinleri yapılmış ve endüstriyel atık sular için yağ ve gres, siyanür ve bazı ağır metal tayinleri de yapılmıştır. Klasik aktif çamur sistemlerinin laboratuvar ölçeğeinde bir benzeri olan deney düzeneğinde kullanılan havalandırma tankı, hava ile karıştırılan sürekli tam karıştırmalı bir akım reaktörüdür. Havalandırma tankı 6,8 dm hacminde silindirik, çöktürme tankı 3,26 dm hacminde silindirik-konik olup 304 paslanmaz çeliğinden yapılmıştır. Biyolojik arıtımdan önce mekanik arıtma sağlanmıştır ve sistem yatışkın duruma (steady-state) eriştikten sonra çöktürücü üstünden taşan arıtılmış su örnekleri alınarak analiz edilmiştir. Beslenme hızı, dolayısıyla kalma süresi ve çamur geri devir oranı sabit tutulmuştur. Evsel atık sulara artan oranlarda endüstriyel atık sular karıştırılarak arıtma deneyleri yürütülmüştür. Deneysel veriler çizelgeler halinde verilmiş ve bazı grafikler hazırlanmıştır. Tüm deneylerde beş günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı giderimi % 80-96 ve kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi % 86-98 dolaylarındadır. Askıda katılarda, toplam katılarda ve renkte de önemli ölçüde giderme sağlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtık sularen_US
dc.subjectAktif çamur yöntemien_US
dc.titleEskişehir evsel ve endüstriyel atık sularının aktif çamur yöntemiyle birlikte arıtılabilirliğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIX, 172 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record