Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Mustafa, 1948-
dc.contributor.authorKoçkar, Ömer Mete
dc.date.accessioned2014-05-27T09:33:09Z
dc.date.available2014-05-27T09:33:09Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5766
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12122en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, tıbbi bir bitki olan atkestanesinden (Aesculus hippocastanum L.) ülkemizde endüstriyel olarak total kuru ekstre ve etken madde essin üretimi için uygun proses değişkenleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Eskişehir'den toplanan atkestanelerinin, % 50 etanol-su çözücüsü ile oda sıcaklığında yapılan ekstraksiyonuyla, yaklaşık % 26 total kuru ekstre ve % 5-5.5 essin içerdiği belirlenmiştir. Ayrıca, 10 litre kapasiteli pilot ve 500 litre kapasiteli yarı endüstriyel ölçekli perkolatörlerle yapılan çalışmalardan, uygun katı / çözücü oranı 1 / 6, ortalama parçacık büyüklüğü 1.5 mm olarak bulunmuş ve bu şartlarda elde edilen ekstreden kuru atkestanesi bazına göre, % 99 dan daha saf yaklaşık % 2.0-2.5 essin elde edilmiştir. Essin kantitatif tayinlerde, ITK-dansitometre sistemi ve YBSK, standart essinle karşılaştırılmasında UV ve IR kullanılmış ve aralarında tam bir benzerlik görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtkestanesien_US
dc.subjectAesculus hippocastanumen_US
dc.subjectAesculusen_US
dc.subjectEssinen_US
dc.titleAtkestanesi ekstraksiyonu ve essin izolasyonuen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 102 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record