Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetişli, Halil
dc.contributor.authorÖzdemir, Mine
dc.date.accessioned2015-01-29T17:20:38Z
dc.date.available2015-01-29T17:20:38Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5775
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12500en_US
dc.description.abstractBu çalışmada alünit cevherinden alüminyumun leaching reaksiyon kinetiği; asit türü, asit derişimi, KF/A1203 mol oranı, kalsinasyon sıcaklığı, kalsinasyon süresi, reaksiyon sıcaklığı ve (Alünit+KF) karışımının birlikte kalsinasyonu gibi paremetreler değiştirilerek incelenmiştir. Bu çalışma sonunda alünitteki alüminyumun leaching reaksiyonunun ürün katmanında diffüzyon kontrollü bir heterejen reaksiyon olduğu ve heterejen reaksiyon aktivasyon enerjisinin 5 koal/mel'den'den düşük olduğu bulunmuştur. Alünit cevherinin 650 0C'de 60dk süre ile kalsine edilmesi, çözelti olarak 120 mlt 1.5 MH2 SO4 veya 3, OM HC1 kullanılması ve reaksiyon sıcaklığının 95-+50C olması durumunda cevherdeki alüminyum sırası ile %73,65 veya %72,74 oranında çözelti fazına alındığı bulunmuştur. Aynı şartlarda çözelti ortamında KF/A1203mol oranı 0,60 olacak şekilde KF bulunması durumunda ise çözünme verimlerinin sırası ile % 81, 42 ve %80, 82 olduğu tesbit edilmiştir. Belirtilen şartlarda sülfürik asitli ortamda gerçekleştirilen reaksiyonun aktivasyon enerjisi KF'süz ortam için 4.90 kcal/mol, KF'lü ortam için ise 4.46 kcal/mol olarak hesaplanmıştır. Hidroklorik asitli ortamda gerçekleştirilen reaksiyonun aktivasyon enerjisi ise, sırası ile 4,81 kcal/mol ve 4,43 kcal/mol olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlüniten_US
dc.titleAlünit cevherinin asidik ortamda leachingi ve reaksiyon kinetiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 70 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record