Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetişli, Halil
dc.contributor.authorYazıcılar, Turan Kaya
dc.date.accessioned2014-10-27T11:28:05Z
dc.date.available2014-10-27T11:28:05Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5777
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12442en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; kaolen kilinden alüminyum çözündürülmesi, asit türü ve değişimi, kaolen kalsinasyon sıcaklığı ve süresi, reaksiyon sıcaklığı ve süresi, ortamda potasyum florürün bulunması ve KF/Al 0 mol oranı parametreleri değiştirilerek incelenmiştir. Denel bulguların değerlendirilmesi sonucunda kaolendeki alüminyum etkin oran ve hızda çözündürülebilmesi için; Kaolenin 600 C da 1 saat süre ile kalsine edilmesi Sülfürük asidin 2.0 M çözeltisinin kullanılması Reaksiyon sıcaklığının 95 C olması Ortamda (KF/Al 0 mol oranı=0,30) potasyum florür bulunması gerektiği ve verilen şartlarda 2 saatlik reaksiyon süresi sonunda kaolendeki alüminyumun % 97 oranında çözündürüldüğü bulunmuştur. Katı-sıvı çözündürme reaksiyonu; katı ürün tabakasında diffüzyon kontrollü bir reaksiyon olup yukarıda verilen şartlarda reaksiyon aktivasyon enerjisinin 6,5 kcal/mol olduğu; aynı şartlarda ortamda KF bulunmamas durumunda ise 10,5 kcal/mol olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaolinen_US
dc.subjectAlüminyumen_US
dc.subjectSülfürik asiten_US
dc.subjectKatı-sıvı dengesien_US
dc.subjectKimyasal tepkimeleren_US
dc.titleAsidik ortamda kaolendeki alüminyumun çözündürülmesi ve reaksiyon kinetiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXX, 118 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record