Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Serap
dc.contributor.authorKaytakoğlu, Süleyman
dc.date.accessioned2014-06-03T09:39:15Z
dc.date.available2014-06-03T09:39:15Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5780
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17825en_US
dc.description.abstractHava kirliliğinin kontrolu ve korunması açısından olduğu kadar nitrik asit, gübre ve benzeri yan ürünlerin üretimi açısından da özel önem taşıyan NOx giderme proseslerinin kuramsal, teknik ve deneysel yönlerden araştırıldığı bu çalışmada, hava kirletici SOx ve NOx gaz- larının birlikte giderilebileceği koşullar özellikle gözönünde bulun- durulmuştur. NOx gazlarının kimyasal tepkimeli kütle aktarım prensipleri uya- rınca absorplandığı ıslak sistemlerde gerçekleştirilen laboratuvar ölçekli deneylerde kullanılan giderme süreçlerinin verimleri ve verimi etkileyen faktörler irdelenmiş; kabarcıklı kolon ve çiftkarıştırmalı tip yarı kesikli akım reaktörlerinden alınan veriler faz hacımları, fazların bağıl akış ve bireysel karıştırma hızları, fazlararası temas yüzey alanı, faz bileşimleri ve bileşenlerin bu fazlardaki derişimleri dikkate alınarak karşılaştırılmıştır; sıcaklık ve basınç açısından ılıman koşullarda yürütülen işlemlerde karışma etkinliği ve karıştır- ma süreleri izleyici tekniği uygulanarak belirlenmiş; konu ile ilgili kinetik ve termodinamik veriler de ayrıca tespit edilmiştir. Bu araştırmanın bulguları, literatür verileriyle karşılaştırıla- rak yorumlanmış; çalışmadan elde edilen bulgularla literatür arasında olduğu kadar literatürün kendi içinde de önemli çelişki, farklılık ve hatta beklenmedik veri eksikliği olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAzot oksitleren_US
dc.subjectGazlar -- Soğurma ve adsorpsiyonen_US
dc.subjectKütle transferien_US
dc.subjectHava kirliliği kontrolüen_US
dc.subjectKimyasal reaktörleren_US
dc.titleAzot oksitlerinin iki ve üç fazlı sistemlerde fiziksel ve kimyasal yolla giderilmesi ve giderme yöntemlerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXIII, 189 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record