Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGedikbey, Tevfik
dc.contributor.authorÖzdemir, Meral
dc.date.accessioned2014-10-27T11:50:10Z
dc.date.available2014-10-27T11:50:10Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5782
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18190en_US
dc.description.abstractÜlkemizde Giresun-Şebinkarahisar, Kütahya-Şaphane ve İzmir-Foça bölgelerinde bulunan alünit cevheri, KAI3(SO4)2(OH)6 çeşitli ülkeler- de alüminyum sülfat, K-şapı, potasyum sülfat ve alüminyum oksit üre- timinde kullanılmaktadır. Biz de ise, sadece Şaphane Bölgesi alünitle- rinden alüminyum sülfat ve K-şapı üretilmektedir. Bu bölge alünitleri- nin yüksek oranda (%40-60) SiO2 içermeleri ve uygulanan teknolojinin eski ve yetersiz olması, bölge alünitlerinin değerlendirilmesinde önemli problemlere neden olmaktadır. Bu çalışmada, Şaphane Bölgesi alünitlerinden potasyum sülfat ve Al2O3+SiO2 karışımının üretimi amacıyla, alünit-tuz (KCI, NaCl ve KF) karışımlarının 500-900 C'ler arasındaki termal bozunma ürünleri ve belirtilen sıcaklıklar arasında kalsine edilen alünitin 0,1; 0,2; 0,3 M KCI, NaCl ve KF çözeltilerindeki çözünürlükleri araştırılmıştır. Sonuç olarak; alünit-tuz karışımlarından 600-750 C'ler arasında %78-92 verimle termal bozunma ürünleri, kalsine alünitin tuz çözünür- lüklerinde %33-44 çözünme verimli elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAlünit-tuz karışımlarının termal bozunma ürünleri ve kalsine alünitin tuz çözeltilerindeki çözünürlüğüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 74 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record