Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnel, Oğuz
dc.contributor.authorYücel, Ülkü
dc.date.accessioned2015-04-29T16:38:33Z
dc.date.available2015-04-29T16:38:33Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5784
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 15603en_US
dc.description.abstractBu çalışmada iki zeolit örneğinin (doğal zeolit ve 10A moleküler elek) metilen mavisi (MM) ve orta fenantrolin (OF) adsorpsiyon verile- rinden özgül yüzey alanı (ÖYA) belirlenmiş ve doğal zeolit üzerinde NH4+ adsorpsiyon izotermi incelenmiştir. MM, OF ve NH4+ adsorpsiyonu kesikli (batch) ve adsorplanan deri- şiminin bir fonksiyonu olarak çalışılmış, çalışılan tüm derişim aralı- ğında adsorpsiyon verilerinin Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu belirlenmiştir. Ayrıca, doğal zeolitin yüzey asit-baz özellikleri incelenmiştir. Zeolit yüzey asitliğinin ısıl aktivasyon sıcaklığı ile değiştiği, ısıl aktivasyon sıcaklığı 200 C olduğunda maksimum yüzey asitliğine ulaştı- ğı bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeolitleren_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleZeolitde çözeltiden adsorpsiyonen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 140 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record