Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBakır Öğütveren, Ülker
dc.contributor.authorTörü, Emine
dc.date.accessioned2014-10-27T11:28:22Z
dc.date.available2014-10-27T11:28:22Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5787
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 19287en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, su kirliliğine katkıda bulunan ve akış halindeki suda yönetmeliklerce belirtilen değerlerde tutulması zorunlu olan si- yanürün elektrokimyasal yükseltgeme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması sağlanmıştır. İki kutuplu damlamalı reaktörde sürekli ve kesikli geri- döngülü prosesler ile çalışılmıştır. Sürekli proseste yapılan deneylerde, farklı siyanür başlangıç derişimlerinde çalışarak uygulanan gerilim, çözelti akış hızı, destek elektrolit (NaCl) derişimi, pH değerleri değiştirilerek giderim, akım verimi, hacim-zaman verimi ve enerji tüketimi üzerine etkileri geri- limin bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Ayrıca bir metal kaplama tesisi durulama suyu alınarak pH= 10'da elektrokimyasal işleme tabi tutulmuş ve düşük enerji tüketimi ile % 100 siyanür giderimi sağlan- mıştır. Kesikli-geridöngülü proseste, farklı siyanür ve NaCl derişimi, farklı gerilim ve akış hızlarında kütle aktarım katsayıları hesaplan- mış ve bu parametrelere bağlılığı incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyanür -- Yükseltgemeen_US
dc.titleSudan siyanür (CN-) iyonlarının elektrokimyasal yöntemle giderilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIX, 148 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record