Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBeis, Sedat Hakkı
dc.contributor.authorDüzenli, Derya
dc.date.accessioned2015-04-13T10:45:56Z
dc.date.available2015-04-13T10:45:56Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5809
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164424en_US
dc.description.abstractBu tezde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan defne çekirdeğinden termokimyasal dönüşüm yöntemi ile günümüzde kullanılan yakıtlara alternatif olabilecek sıvı ürün elde edilme olanakları araştırılmıştır. Deneyler, piroliz ürünleri üzerine son piroliz sıcaklığı, ısıtma hızı, partikül boyutu ve sürükleyici gaz akış hızı parametrelerinin etkisini belirlemek amacıyla sabit yatak reaktör ve sabit yatak borusal reaktöründe gerçekleştirilmiştir. Laboratuar ölçekteki sabit yatak piroliz denemelerinden elde edilen verilerden hareketle defne çekirdeğinin pilot ölçek pirolizine temel oluşturacak denemeler sürekli akım hareketli yatak reaktöründe yürütülmüştür. Çalışmalarda optimum koşullarda elde edilen sıvı ürünün spektroskopik ve kromatografik yöntemlerle yapısı araştırılmıştır. Sıvı ürün veriminde en yüksek verim sabit yatak hızlı piroliz şartlarında % 44.89 ile 0.600-0.850 mm partikül boyutundaki numune için 500-600 °C son piroliz sıcaklığı, 300 °C dk-l ısıtma hızı ve 50 ml dk-l azot gazı akış hızında elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen sıvı ürünün, günümüzde kullanılan sıvı yakıtlara benzer yenilenebilir bir enerji kaynağı ve çeşitli kimyasallar için hammadde olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectDefneen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.titleYenilenebilir enerji kaynağı olarak defne (laurus nobilis l.) çekirdeğinden sıvı yakıt üretimien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 127 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record