Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun, Başak B.
dc.contributor.authorSarıoğlu, Nuri
dc.date.accessioned2015-10-12T17:42:31Z
dc.date.available2015-10-12T17:42:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5822
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450088en_US
dc.description.abstractYapılan bu çalışmada, hammadde olarak seçilen mısır sapının sabit yataklı borusal reaktörde katalizörsüz ve katalizörlü pirolizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde mısır sapının katalizörsüz pirolizi yapılmış; piroliz sıcaklığı, ısıtmahızı ve azot akış hızı gibi önemli piroliz parametrelerinin ürün verimlerine olan etkileri araştırılmıştır. Piroliz sıcaklığının 500°C, azot akış hızının 400 cm³/dak ve ısıtma hızının 500°C/dak olması durumunda (optimum koşullar), en yüksek sıvı ürün verimine (% 29,79) ulaşılmıştır. İkinci bölümde, elde edilen sıvı ürünün kalitesini yükseltmek için optimum koşullarda katalizörlü pirolizi denenmiştir. Hammaddeye ZSM-5, HY ve USY katalizörleri (ağırlığının % 10'u kadar) karıştırılarak, piroliz deneyleri tekrarlanmış, en yüksek sıvı ürün verimine ZSM-5 katalizörü kullanılarak % 27,55 ile ulaşılmıştır. Elde edilen sıvı ürünlere çeşitli spekroskopik ve kromatografik analizler uygulanarak karakterizasyonu yapılmıştır. Ayrıca hammaddenin çeşitli koşullarda, TG-DTA analizleri yapılmış; ısıl davranışları incelenmiş ve kinetik özellikleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile kıyaslanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.titleMısır saplarının hızlı ve katalitik pirolizi ile ürünlerinin karakterizasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[XX], 84 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record