Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, Funda
dc.contributor.authorIşıkdağ, Müjde Aslı
dc.date.accessioned2015-10-12T15:45:37Z
dc.date.available2015-10-12T15:45:37Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5823
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450090en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; biyokütle kaynağı olarak, buğday, arpa, yulaf samanı ve mısır koçanı seçilmiştir. Tüm deneylerde ortalama partikül boyutundaki biyokütle örneklerinin statik ortamda, 7°C/dk ısıtma hızında, 300, 400, 500, 600, 700, 800°C'de katalizörsüz ortamda ve ağırlıkça %10 alümina katalizörü eklenerek 300, 500 ve 800°C'da, yavaş pirolizi gerçekleştirilmiş, sıcaklığın ve katalizörün piroliz ürün verimleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek sıvı ürün verimine katalizörsüz ve kataîizörlü ortamlarda orta sıcaklıklarda (500-600°C) ulaşılmış olup, katalizörsüz ortamda verimler; buğday samanı için %19,06; arpa samanı için % 19,77; yulaf samanı için %20,26 ve mısır koçanı için %22,19 olarak elde edilmiştir. Katalizör orta sıcaklıklarda sıvı ürün verimini, yüksek sıcaklıklarda gaz ürün verimini arttırıcı etki göstermiştir. Çalışmada katalizörsüz ve kataîizörlü ortamdan elde edilen sıvı ürünlerin 1H- NMR; katalizörsüz ortamda elde edilen sıvı ürünlerin ise elementel analizleri yapılmış, FT-IR spektrumlan ve GC-MS kromatogramları alınmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre, sıvı ürünlerin yapısını aromatikler, fenoller, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, alkan ve alkenler, alkoller, aldehitler ve azotlu bileşikler oluşturmaktadır. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, elde edilen sıvı ürünlerin yenilenebilir enerji kaynağı ve kimyasal hammadde olarak kullanılabileceği saptanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectSentetik yakıtlaren_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.titleDeğişik biyokütle kaynaklarından piroliz yöntemiyle sentetik yakıt eldesi ve elde edilen ürünlerin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 131 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record