Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPütün, Ayşe Eren
dc.contributor.authorÖnal, Eylem
dc.date.accessioned2015-10-12T15:51:52Z
dc.date.available2015-10-12T15:51:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5824
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450140en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, patates (Solanum tuberosum) ve badem (Prunus dulcis) kabukları ile saf ve atık yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) hammadde olarak seçilmiş ve sabit yataklı reaktörde değişik koşullarda piroliz ve birlikte pirolizleri gerçekleştirilmiştir. Piroliz sıcaklığı , sürükleyici gaz akış hızı, su buharı akış hızı, polimer oranı gibi değişkenlerin piroliz ürün verimleri üzerine etkisi incelenmiştir. Birlikte piroliz çalışmalarında en yüksek sıvı ürün verimine 5 ºC/dk ısıtma hızı, 400 cm3/dk sürükleyici gaz akış hızı, 500 ºC piroliz sıcaklığında ve 2:1 polimer:biyokütle oranında patates kabuklarında %46,73; badem kabuklarında %50,88 ile ulaşılmıştır. Sıvı örneklerinin spektroskopik ve kromatografik yöntemlerle yapısı araştırılmıştır. Polimer/biyokütle oranının artmasının piroliz sıvı ürünlerinin alifatik fraksiyonlarında bulunan n-parafin ve olefin oranını arttırdığı belirlenmiştir. Piroliz koşullarının uygun seçimi ile patates ve badem kabuklarından, atık yüksek yoğunluklu polietilenden ve biyokütleler ile plastik karışımlarından petrole eşdeğer sıvı ürünlerin elde edilebileceği saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.subjectAtık ürünler, Yakıt olaraken_US
dc.titleFarklı biyokütlelerin ve bunların sentetik polimerlerle birlikte pirolizi, elde edilen ürün özelliklerinin belirlenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 136 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record