Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPütün, Ayşe Eren
dc.contributor.authorKılıç, Murat
dc.date.accessioned2009-09-16T15:24:29Z
dc.date.available2009-09-16T15:24:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5833
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 209954en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Euphorbia rigida'dan kimyasal aktivasyon ile yüksek yüzey alanlı aktif karbonlar elde edilmesi, bunların karakterizasyonu ve en iyi yüzey alana sahip aktif karbonun atık sulardan kadmiyum giderimi araştırılmıştır. Hammaddenin dört farklı kimyasal (ZnCI2, K2CO3, NaOH ve H3PO4) ile farklı oranlarda doyurularak sabit yataklı reaktörde gerçekleştirilen kimyasal aktivasyonu ile mikro gözeneklere sahip, 2000 m2/g'ın üzerinde yüzey alanı olan aktif karbonlar elde edilebileceği saptanmıştır. Elde edilen aktif karbonlar sulu çözeltilerden kadmiyum adsorpsiyonu için kullanılmıştır. Bu amaçla adsorpsiyonu etkileyen faktörler araştırılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda adsorpsiyon izotermlerinin Langmuir ve Freundlich'e uyduğu, reaksiyon kinetiğinin sözde (yalancı) ikinci dereceden reaksiyon modeline uyduğu ve termodinamik sabitlerin belirlenmesi ile adsorpsiyon işleminin kendiliğinden gerçekleştiği belirlenmiştir. Uygun koşullarda çalışıldığında Euphorbia rigida 'dan elde edilen aktif karbonların atık sulardan ağır metallerin gideriminde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.subjectEuphorbia rigidaen_US
dc.subjectAktif karbonen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleEuphorbia rigida'dan elde edilen aktif karbonun sulu çözeltilerdeki adsorpsiyon özelliklerinin ve kinetiğinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 86 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record