Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPütün, Ayşe Eren
dc.contributor.authorYılmaz Şimşek, Manolya
dc.date.accessioned2010-12-06T15:47:06Z
dc.date.available2010-12-06T15:47:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5840
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 181912en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, nohut samanı ve fındık kabuğu kullanılarak kimyasal aktivasyon ile aktif karbon elde edilmesi, bu aktif karbonların karakterizasyonu ve en yüksek yüzeyalanına sahip aktif karbonun sulu çözeltilerden kurşun giderimi araştırılmıştır. Hammaddeler iki farklı kimyasal (K2C03 ve KOH) ile dört farklı oranda ( %25, %50, %75 ve %100 ) doyurulmuş , sabit yataklı reaktörde ıooC/dk ısıtma hızı , 100 cm3/dk N2 akış hızı ve 850°C aktivasyon sıcaklığında karbonizasyonu gerçekleştirilmiştir. BET eşitliği kullanılarak yapılan yüzeyalanları ölçümleri sonucunda, en yüksek yüzeyalanını 2082,29 m2/g nohut samanından KOH ile %50 doyurma oranında elde edilen aktif karbon vermiştir. Çalışmanın son aşamasında en yüksek yüzeyalanını veren aktif karbon ile sulu çözeltilerden kurşun giderimi çalışılmıştır. Adsorpsiyonu etkileyen faktörler; çözeltinin pH'ı, başlangıç derişimi, sıcaklığı, adsorban miktarı ve bekleme süresi incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda çizilen adsorpsiyon izotermlerinİn Freundlich izotermlerine, adsorpsiyon kinetiğinin sözde ikinci dereceden reaksiyon modeline uyduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyon termodinamiği incelendiğinde ise adsorpsiyonunun kendiliğinden gerçekleştiği görülmüştür. Uygun koşullarda çalışıldığında nohut samanından yüksek yüzeyalanlı aktif karbon elde edilebileceği ve elde edilen aktif karbonların atık suların arıtılmasında kullamlabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyomasen_US
dc.subjectAktif karbonen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleKimyasal aktivasyonla iki farklı biyokütleden elde edilen aktif karbonların karakterizasyonu ve adsorpsiyon özelliklerinin belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 86 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record