Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorApaydın Varol, Esin
dc.contributor.authorMutlu, Ülker
dc.date.accessioned2015-10-27T14:59:35Z
dc.date.available2015-10-27T14:59:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5846
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 676444en_US
dc.description.abstractBiyokütle olarak fıstık çamı kozalağı, pirina ve ayçiçeği tarla atığının seçildiği çalışmada, biyokütle bileşenlerinin piroliz işlemine etkileri araştırılmıştır. Öncelikle biyokütlelerin ve bileşenlerinin (hemiselüloz, selüloz ve lignin) ısıl bozunma davranışları termogravimetrik analiz ile incelenmiş, birinci dereceden tepkime varsayımı yapılarak kinetik ifadeleri türetilmiştir. Piroliz sırasında oluşan uçucular TGA-FTIR ile belirlenmiştir. Ayrıca, sabit yataklı reaktörde 550 ?C piroliz sıcaklığında yavaş piroliz uygulanmış, elde edilen ürün verimleri hesaplanmıştır. Buna göre en yüksek sıvı ürün verimine % 32,36 ile hammadde olarak pirina kullanıldığında ulaşılmıştır. Sıvı ürünler elementel analiz, sütun kromatografisi, GC-MS, FT-IR, TGA-TIR yöntemleri ile karakterize edilmişlerdir. Hemiselüloz ve selüloz sıvı ürünlerinin furan, olefinik ve alifatikler; lignin sıvı ürünün ise fenolik bileşikler ile naftalen, antrasen, fenantren gibi polisiklik aromatik hidrokarbonları içerdiği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.titleFarklı biyokütlelerin pirolizi ve ürünlerin karakterizasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 102 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record